ایران ایر تور
شرکت هواپیمایی
ایران ایر تور
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
924
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
FP7409
کلاس پرواز
Y