یکشنبه, 14 آذر,1400 - دوشنبه, 15 آذر,1400 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

موقعیت خزر روی نقشه
رامسر - انتهای بلوار معلم
هتل های نزدیک
شروع قیمت 6,210,000 ریال
رامسر ، خیابان شهید رجایی ، هتلهای آزادی رامسر
شروع قیمت 3,490,000 ریال
رامسر , بلوار معلم (کازینو)
شروع قیمت 3,500,000 ریال
رامسر، چالکرود، خیابان شهید خلعتبری