دوشنبه, 13 آذر,1402 - سه شنبه, 14 آذر,1402 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
تا 40% تخفیف 11,800,000 ریال 7,150,000 ریال
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 53% تخفیف 18,600,000 ریال 8,800,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 53% تخفیف 27,600,000 ریال 13,200,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
تا 54% تخفیف 37,600,000 ریال 17,600,000 ریال
پنج تخته پنج تخته 5 نفر
تا 54% تخفیف 47,600,000 ریال 22,000,000 ریال
یک تخته فولبرد یک تخته فولبرد 1 نفر
تا 36% تخفیف 12,800,000 ریال 8,250,000 ریال
دو تخته فولبرد دو تخته فولبرد 2 نفر
تا 42% تخفیف 20,600,000 ریال 12,100,000 ریال
سه تخته فولبرد سه تخته فولبرد 3 نفر
تا 41% تخفیف 30,600,000 ریال 18,150,000 ریال
چهار تخته فولبرد چهار تخته فولبرد 4 نفر
تا 41% تخفیف 40,600,000 ریال 24,200,000 ریال
پنج تخته فولبرد پنج تخته فولبرد 5 نفر
تا 41% تخفیف 50,600,000 ریال 30,250,000 ریال
سوئیت یک خوابه شش نفره سوئیت یک خوابه شش نفره 6 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
سوئیت یک خوابه شش نفره فولبرد سوئیت یک خوابه شش نفره فولبرد 6 نفر
قیمت نیازمند استعلام است

موقعیت جواهری روی نقشه
مشهد، خیابان امام رضا، نبش امام رضا 6