جمعه, 17 آذر,1402 - شنبه, 18 آذر,1402 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
تا 30% تخفیف 8,500,000 ریال 5,950,000 ریال
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 17% تخفیف 12,000,000 ریال 10,000,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 15% تخفیف 17,000,000 ریال 14,500,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
تا 8% تخفیف 20,000,000 ریال 18,500,000 ریال
پنج تخته پنج تخته 5 نفر
تا 12% تخفیف 25,000,000 ریال 22,000,000 ریال

موقعیت سپهر روی نقشه
زنجان - اتوبان 22 بهمن - به طرف شهرک آزادگان - بعد از میدان ثبوتی ، هتل سپهر